ENVIDATA

Podmínky používání a zdroje dat

Všeobecné podmínky

Přístupem na tyto webové stránky a jejich používáním dáváte souhlas se všemi podmínkami používání níže.

Poskytovatel si vyhrazuje právo znění těchto podmínek kdykoliv měnit, a to bez předchozího upozornění.

Pokud Uživatel s těmito Podmínkami použití nesouhlasí, musí se zdržet jakéhokoli užívání webových stránek.

Poskytování informací a dat

Veškeré informace (včetně mj. obsahu, textu, obrázků, infografik a dalších materiálů) na stránce Envidata.cz jsou prezentovány tak, jak jsou. Envidata.cz nenese zodpovědnost za kvalitu a přesnost dat, ani za žádné důsledky a škody plynoucí z dalšího použití těchto dat. Zdroje surových dat jsou jasně uvedeny u každé stránky s daty. Tato data byla od zdroje převzata beze změny a dále zpracovávána. Způsob zpracování a analýzy dat na Envidata.cz nemusí být ve shodě s jinými zdroji, proto nelze zaručit 100% shodu těchto dat s jinými zdroji analyzujícími totožná data. Nejsou poskytovány žádné přímé ani nepřímé záruky týkající se úplnosti nebo správnosti jakýchkoli informací na těchto webových stránkách.

Envidata.cz neručí za dostupnost dat na stránkách a vyhrazuje si možnost kdykoliv informace obsažené na stránkách měnit.

Je zakázáno používat automatizované skripty pro hromadné stahování dat ze serveru Envidata.cz. Poskytovatel si vyhrazuje právo zablokovat přístup uživatelům, kteří toto ustanovení nerespektují.

Envidata.cz si vyhrazuje právo jakýkoliv obsah na stránkách bez předchozího upozornění změnit, aktualizovat či smazat.

Duševní vlastnictví a autorská práva

Veškeré datové analýzy, vizualizace, grafická zpracování, loga či texty a další prvky na této webové stránce jsou chráněny intelektuálními právy a patří Envidata.cz, pokud není uvedeno jinak.

Envidata.cz není primárním zdrojem dat, tyto zdroje jsou uvedeny u příslušných datových zpracování individuálně.

Bez předchozího písemného souhlasu Envidata.cz není možné tyto informace jakýmkoliv způsobem reprodukovat, měnit, propagovat či dále distribuovat, prodávat nebo přenášet nebo poskytovat práva na tyto informace třetí osobě.

Výjimkou je reprodukce dále neupravovaných výstupů datových analýz (grafy, infografiky apod.), a to za podmínky uvedení a uznání zdroje dat.

Osobní údaje

Envidata.cz neshromažďuje osobní údaje návštěvníků, pokud nejsou dobrovolně poskytovány, například formou vyplnění jména v komentářích.

Envidata.cz používá soubory cookies, které slouží k anonymizovanému sledování návštěvnosti webu. Soubor cookie je malý textový soubor, který se uloží do vašeho počítače, tabletu nebo mobilního zařízení při návštěvě webových stránek. Mezi ukládané informace patří například typ prohlížeče a operačního systému apod. Tyto údaje nejsou poskytovány třetím stranám a slouží pouze pro účely zlepšování služeb a informací na stránkách.

Používáním této stránky souhlasíte s ukládáním souborů cookies.

Webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran nemáme kontrolu a neneseme za ně odpovědnost.

Bezpečnost

Přestože poskytovatel přijímá veškerá možná opatření k zajištění bezpečnosti stránek, nezaručuje, že jsou tyto stránky vždy a za všech okolností bezpečné a dostupné a že se na nich nevyskytují žádné chyby či viry. Uživatel si je vědom, že přistupuje na tyto stránky na vlastní riziko.

Neoprávněné a zakázané používání

Uživatelé nesmí tyto webové stránky zneužívat vědomým zaváděním virů, trojských koňů či jiného počítačového kódu, který je zákeřný nebo technologicky škodlivý.

Uživatelé nesmí na tyto webové stránky útočit formou odepření služby (denial-of-service, DoS) nebo rozptýleného odepření služby (distributed denial-of-service, DDoS).

V rámci diskuze pod příspěvky je zakázáno používat vulgární jazyk, napadat a urážet jiné uživatele, jakkoliv porušovat zákony či Ústavu České republiky, vkládat reklamní sdělení, odkazy, spamovat, vkládat nesmyslné příspěvky, vystupovat pod více přezdívkami.