ENVIDATA

O projektu

Projekt envidata.cz vznikl na přelomu roku 2020/2021. Hlavním cílem tohoto projektu je prezentovat veřejnosti jasně a srozumitelně veřejně dostupná data o životním prostředí, se zaměřením na obory počasí, klima, kvality ovzduší a vody.

Stránky jsou pravidelně aktualizované, a to nejen po stránce aktualizace datových sad o nejnovější data, ale jsou také přidávány nové funkcionality - typy grafů, statistik, vizualizací a infografik.

Tak jako jsou používána výhradně veřejně dostupná data, celé stránky jako takové jsou postaveny na open-source (otevřených) knihovnách a technologiích.

Stránky a text svým zaměřením cílí na laickou i odbornou veřejnost a média.

Cílem těchto stránek je mj. vyvolat zájem veřejnosti a médií o tuto problematiku a zároveň se pokusit podat objektivní a srozumitelné informace. Informovanost a pochopení pak v konečném důsledku mohou pomoci najít a prosazovat řešení konkrétních problémů spojených se současným a budoucím životním prostředím.

Datové sady jsou v tuto chvíli zaměřené na území České republiky, do budoucna je však v plánu rozšíření i na další světové oblasti.

Autoři stránek vytváří tyto stránky zcela ve vlastním čase a z vlastních prostředků. Tyto stránky neobsahují reklamy a nemají za cíl zisk finančních prostředků. Z této skutečnosti na jednu stranu plyne opravdový zájem o tuto činnost, na straně druhé je obsah a komunikace omezena personálními a finančními možnostmi autorů.

O autorovi

Moje jméno je Jáchym Brzezina a pracuji jako vedoucí oddělení kvality ovzduší na ČHMÚ v Brně. Kromě své práce mám rád analýzu a vizualizaci dat. To byl i jeden z impulzů vytvořit tyto stránky. Co se týče samotné tvorby webu, grafiky apod. nejsem profík, ale pouze nadšenec v oboru a mým hlavním cílem je dostat tyto informace k lidem ve srozumitelné podobě. Spolupracuji s vícero organizacemi v oboru a podílím se na různých projektech. Tyto stránky jsem vytvořil ve svém volném čase, protože jsem měl pocit, že podobně zaměřené stránky pro Českou republiku na internetu chybí, což je (byla) velká škoda.

Spolupráce

Pokud jste odborník v oboru, technický specialista (grafik, programátor, SEO, UX expert apod.) či jen nadšenec, který by se rád jako dobrovolník zapojil do tvorby těchto stránek, neváhejte napsat na informační mail uvedený v patičce těchto stránek.

Pokud narazíte na stránkách na nesrovnalost, chybu či nejasnost, neváhejte nás rovněž kontaktovat na mail uvedený v patičce.

Co je v přípravě

Stránky envidata.cz jsou neustále ve vývoji. Kromě nových infografik se neustále rozšiřuje a vylepšuje také část datové analýzy, která tvoří základní pilíř stránek. Níže jsou uvedeny některé z bodů, na kterých se momentálně pracuje.

  • doladění stránek po technické stránce - streamlining, učesání kódu, optimalizace
  • oprava případných chyb
  • možnost vzájemného srovnávání a analýzy konkrétních období
  • možnost vzájemného srovnávání měření z více stanic
  • souhrnné statistiky ze všech stanic k dispozici
  • kumulativní statistika (kumulativní teplota atd.)
  • rozšíření datových zdrojů a statistik o další parametry příp. další světové oblasti
  • rozšíření typů vizualizací