ENVIDATA 8.0

analýza veřejně dostupných dat o životním prostředí

Životní prostředí ovlivňuje každého z nás. Cílem tohoto webu je poskytnout veřejnosti data o životním prostředí jasnou, srozumitelnou a interaktivní formou, která zaujme i poučí. Stránka se zaměřuje především na data související s klimatem, počasím, vodou a kvalitou ovzduší.

Níže najdete ukázky některých výstupů na těchto stránkách. Stránky jsou aktivně vyvíjeny a přidávány nové výstupy a statistiky. Najdete zde i sekci infografik s přehlednými a zajímavými informacemi.

Stránka je členěna tematicky podle hlavních oborů - počasí a klima, voda a kvalita ovzduší.

Součástí těchto stránek je například i tvorba infografik, které v tuto chvíli najdete na Twitterovém účtu autora projektu.

Počasí a klima

Data související s počasím a klimatem - teplota a vlhkost vzduchu, rychlost větru, množství dešťových a sněhových srážek, skleníkové plyny atd.

Voda

Informace o průtoku a stavu řek a další související informace.

Kvalita ovzduší

Informace o koncentracích znečišťujících látek v ovzduší.

Proč  • informace pomáhají pochopit a ilustrovat změny, které se v oblasti životního prostředí odehrávají
  • znalosti faktorů životního prostředí mohou pomoci v praxi – počasí, stav toků či ovzduší ovlivňují každého z nás
  • informace jsou srozumitelně vysvětleny a prezentovány, aby bylo jednoduché jim porozumět
  • informace mohou sloužit pro vzdělávací účely či pro další analýzy
  • srozumitelně a přehledně podané informace o životním prostředí mohou pomoci řešit klíčové problémy, se kterými se v oblasti životního prostředí potýkáme nejen teď, ale zejména můžeme potýkat v budoucnu

189000

Datových souborů

365

Různých typů grafů a vizualizací

540

Různých typů tabulek

Pořád v obraze!

Chcete mít informace o nových podkladech z těchto stránek? Doplňující kontext na základě aktuálního dění? Další doplňující grafy a informace? Sledujte sociální sítě!

X (Twitter)
Facebook
Instagram
Mastodon
Bluesky

Informovanost a pochopení = možnost a snaha hledání řešení

Ukázky